Yritysvastuu
Vastuullisuudesta lujat perustukset rakastetuille kodeille

Hirsi-Kastellin kodit toteuttaa pientalorakentamisen markkinajohtaja Kastelli (Rakennustutkimus RTS Oy, Omakotirakentajatutkimus 2022/23 RV). Yli 30 000 pientaloa Suomeen rakentanut Kastelli haluaa olla pientaloteollisuuden suunnannäyttäjä myös muun muassa ympäristökysymyksissä ja ilmastonmuutoksen torjunnassa. Hyviä esimerkkejä tästä ovat yhtiön oman kehitystyön tuloksena syntynyt Kastelli Green -puukuiturakenne, joka pienentää osaltaan kotien hiilijalanjälkeä, sekä jätehuollon kunnianhimoinen kehitysprojekti, joka parantaa työmaiden ylijäämätavaroiden käsittelyä ja uusiokäyttöä.

Oikeudenmukaiset valinnat näkyvät kaikessa muussakin vakavaraisen perheyhtiön toiminnassa aina talouden ja liiketoiminnan puolelta henkilöstön hyvinvointiin ja sosiaalisen vastuun kantamiseen asti. Koko Kastellin väki tekee jatkossakin innolla töitä vastuullisemman tulevaisuuden eteen niin asiakkaiden kuin ympäristönkin parhaaksi.

Yhteiskuntavastuuraportti

Kastelli-talot Oy:n yhteiskuntavastuuraporttiin on koottu keskeisimmät Kastellin ja Hirsi-Kastellin yritysvastuuseen liittyvät tavoitteet, mittarit, kehitystoimenpiteet ja tulokset.

Väärinkäytösepäilystä ilmoittaminen

Voit tehdä nimettömän ilmiannon mahdollisesta väärinkäytösepäilystä käytössämme olevan anonyymin whistleblowing-kanavan kautta. Kaikki väärinkäytösepäilyt tutkitaan, käsitellään ja ratkaistaan luottamuksellisesti.