Käyttöehdot ja evästekäytäntö

Evästekäytäntö

Kaikki Kastellin verkkosivustot käyttävät evästeitä.

Evästeiksi (keksi/cookie) kutsutaan pieniä tekstitiedostoja, jotka selain voi tallentaa tiedon varastointia varten käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää hänen siirtyessä Kastellin internetpalvelun sivulta toiselle (esim. talomalliston hakukriteerit, suosikit tai kirjautumistiedot).

Evästeiden käyttö edellyttää käyttäjän suostumuksen, joten sinulla on mahdollisuus kieltää tai sallia evästeiden tallentaminen selaimen tai muun sovelluksen asetusten avulla.

Kastellin evästeet

Kastellin verkkopalveluissa evästeitä käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

Evästesuostumus

Käyttöehdot – KASTELLI

Tämän verkkosivuston käyttö edellyttää, että käyttäjä sitoutuu noudattamaan tässä asiakirjassa esitettyjä ehtoja, määräyksiä ja ilmoituksia sekä palvelussa (mm. kilpailut) mahdollisesti määriteltyjä lisäehtoja. Käyttöehdot koskevat Kastellin internet-sivuilla julkaistavan aineiston käyttöä sekä yksityisyyden suojaa koskevia periaatteita. Kastellilla on oikeus päivittää näitä ehtoja ja muuttaa sivujen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta.

Tekijänoikeudet

Kastellin www-sivut sisältävät tekijänoikeudella suojattua aineistoa, jonka tekijänoikeus kuuluu Kastelli-talot Oy:lle tai kolmannelle osapuolelle. Pidätämme kaikki oikeudet näillä sivuilla julkaistavaan aineistoon.

Sivuillamme julkaistavaa aineistoa saa selata ja ottaa siitä jäljennöksiä tulostamalla tai lataamalla tiedosto tietokoneelle. Aineistoa saa kuitenkin käyttää vain ei-kaupalliseen ja henkilökohtaiseen tarkoitukseen. Lehdistölle suunnattua materiaalia saa käyttää normaalin tiedotemateriaalin tapaan edellyttäen, että myös lähde on mainittu.

Verkkosivustolla esiintyvät Kastelli-liiketunnukset ja tuotemerkit sekä kaikki näihin liittyvät tavaramerkit, tuote- tai palvelunimet ja sloganit ovat Kastellin tai mahdollisesti kolmannen tahon omaisuutta eikä niitä saa käyttää millään tavalla ilman Kastellin tai asianomaisen kolmannen tahon etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Vastuu sivujen sisällöstä

Internet-sivujen sisältämät tiedot on tarkoitettu antamaan hyödyllistä tietoa yrityksestämme, palveluistamme ja tuotteistamme. Kaikki sivuillamme annettavat tiedot on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin, eikä annettuja tietoja tule käsittää juridisena, kaupallisena, lääketieteellisenä tai sijoitusneuvontana.

Linkkien ja aineiston käyttö on käyttäjän omalla vastuulla eikä Kastelli-talot Oy vastaa mistään aineiston tai linkkien käytön mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Nämä käyttöehdot eivät kuitenkaan rajoita Suomen pakottavasta lainsäädännöstä johtuvia oikeuksia.

Yrityksellemme lähetetyn aineiston osalta lähettäjä vastaa siitä, ettei toimitettu aineisto loukkaa kolmansien tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia tai ole lainvastaista tai loukkaavaa sekä vastaa kaikista kustannuksista, joita Kastellille lähetetyn aineiston lainvastaisuuden tai loukkaavuuden johdosta syntyy.

Linkit

Kastelli voi tarjota verkkosivustollaan linkkejä ulkopuolisiin kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Koska Kastelli ei voi valvoa tällaisia verkkosivustoja, Kastelli ei vastaa tällaisiin ulkoisiin sivustoihin pääsystä, eikä niiden sisällöstä, mainonnasta, tuotteista tai muusta materiaalista, jotka ovat saatavana tällaisten verkkosivustojen kautta. Kastelli ei myöskään ole vastuussa tai vahingonkorvausvelvollinen, suoraan taikka välillisesti, vahingosta tai menetyksestä, joka on aiheutunut kolmannen osapuolen verkkosivustoilla tai näiden verkkosivujen kautta saatavana olevan sisällön, tavaran tai palvelun hyödyntämisestä tai niillä esiintyvään tietoon luottamisesta. Käyttäjän tulee perehtyä ja noudattaa kolmannen osapuolen verkkosivustojen käyttö- ja muita ehtoja.

Henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden suoja

Sivuillamme kerättäviä henkilötietoja käsitellään näiden käyttöehtojen ja voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti.
Linkki rekisteriselosteeseen.

Sivujen kävijämääriä ja muita normaalien sivuilla käyntien yhteydessä jääviä tietoja (IP -osoite, selaintyyppi, käydyt sivut ja käyntiajankohta) voidaan seurata yleisellä tasolla ns. eväste- (cookies) tai muuta vastaavaa tekniikkaa hyväksi käyttäen. Evästetietojen avulla sivuja voidaan analysoida ja kehittää paremmin kävijöitä palvelevaksi. Tässä yhteydessä emme kerää emmekä varastoi kävijöistä yksilöllisiä tietoja.

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Tällöin on mahdollista, ettei kävijä voi hyödyntää kaikkia sivujemme osia.

Henkilötietolain 19 §:n mukaisesti tietoja voidaan lisäksi käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei kävijä ole kieltänyt tietojensa käyttämistä suoramarkkinointiin. Tietojen käsittelyyn voidaan käyttää kolmansia osapuolia, joille tietoja voidaan tällöin luovuttaa käsiteltäväksi yhtiömme lukuun. Muu tietojen käsittely edellyttää rekisteröidyn suostumusta tai perustuu lain nimenomaiseen säännökseen.

Henkilötietojen suojauksen ja käsittelyn tietoturvatason Kastelli-talot Oy on toteuttanut tarvittavin kohtuudenmukaisin toimenpitein.

Tietoturva

Verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

Kastelli järjestää verkkosivustonsa ja palvelujensa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla, noudattaa huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa, sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Kastelli ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa.

Ei takuita

Käyttäjä nimenomaisesti ymmärtää ja hyväksyy sen, että a) verkkosivuston hyödyntäminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Verkkosivusto tarjotaan ”sellaisena kuin se on”, ja Kastelli kiistää kaikki nimenomaiset tai oletetut takuut, b) Kastelli ei takaa että (i) verkkosivusto vastaa käyttäjän odotuksia, (ii) että verkkosivusto on saatavana keskeytyksettä tai oikea-aikaisesti, varmasti tai virheettömästi, (iii) että informaation oikeellisuus ja laatu, jotka käyttäjä on saanut verkkosivuston kautta, vastaa käyttäjän odotuksia, c) käyttäjä vastaa yksin tietojärjestelmäänsä koskevasta vahingosta tai tietojen menetyksestä, joka aiheutuu sisällön lataamisesta verkkosivustolta. d) mikään neuvo tai informaatio, kirjallisena tai suullisena, jonka käyttäjä saa Kastellilta tai palvelun kautta ei muodosta mitään oikeudellisesti sitovaa neuvoa tai takuuta, jota ei erityisesti ole ilmaistu näissä ehdoissa.

Yllä oleva ei rajoita kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia.

Vastuunrajoitus

Käyttäjä nimenomaisesti ymmärtää ja hyväksyy sen, että Kastelli ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, mukaan lukien viivästys, käyttämättä jääneestä verkkosivuston käyttömahdollisuudesta aiheutunut vahinko, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetys taikka muu taloudellinen menetys, joka johtuu: (i) verkkosivuston käytöstä tai siitä, ettei sitä ole voitu käyttää; (ii) korvaavan tavaran tai palvelun hankkimisesta aiheutuneesta kulusta, joka perustuu verkkosivuston kautta saatuun tietoon, informaatioon tai palveluun tai viestistä joka on vastaanotettu verkkosivuston kautta; (iii) oikeudettomasta pääsystä tiedonsiirtoihin tai niiden luvattomasta muuttamisesta; tai (iv) muista verkkosivustoon liittyvistä olosuhteista.

Soveltuva laki ja oikeuspaikka

Näihin ehtoihin ja ilmoituksiin sekä käyttäjän ja Kastellin väliseen suhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riidat ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa, joko Helsingin käräjäoikeudessa tai käyttäjän kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa.