Rakentaja-asiakkaat edellyttävät nyt kumppaniltaan vakaata taloutta

Pientaloalan markkinajohtajan Kastelli-talot Oy:n toimitusjohtaja Joran Hasenson sanoo pientalorakentajien painottavan entistä voimakkaammin talotehdaskumppaninsa luotettavuutta ja vakaata taloutta. Tarjoajan tarkastelu tarjouksen tutkimisen ohella on hänen mielestään terve kehityssuunta, sillä kyseessä monasti perheen elämän suurin investointi.

-Saamme lukuisia yhteydenottoja päivässä pientaloalan tilanteesta huolestuneilta omakotirakentajilta. Aktiivisia ovat sekä turvallista kumppania talohankkeeseensa etsivät että uutta talotehdaskumppania hakevat, hankkeensa kanssa pulaan joutuneet rakentajat, kertoo Kastellin toimitusjohtaja Joran Hasenson.

Rakentaja-asiakkaan ja Kastellin yhdentoista vuoden yhteinen liittoa

-Meillä on kyky auttaa talotehdaskumppaninsa taloudellisen kriisin vuoksi tyhjän päälle pudonneita rakentajia hankkeissa, joissa asiakas on tehnyt kaupat, mutta työmaavaihe ei vielä ole käynnistynytHeille vanhoista suunnitelmista muokataan Kastellin rakentamistavan mukainen tuote. Lopputulos noudattaa yleensä pitkälti asiakkaan alun perinkin toivomaa. Tyypillisesti työmaa voi käynnistyä noin kahden kuukauden kuluttua tilauksesta.

Hasenson painottaa Kastellin ajattelutapaan kuuluvan yhdentoista vuoden liitto asiakkaan kanssa. Suunnittelu- ja työmaavaiheen jälkeen Kastelli kantaa kymmenen vuoden ajan vastuun rakennuksen teknisestä toimivuudesta.

Hyvä aika rakennushankkeen käynnistämiselle

Rakennusalan ongelmista huolimatta aika rakentamiselle on hyvä. Talopakettien hintojen ei odoteta sen enempää nousevan kuin laskevankaan, korkotason ennustetaan vakioituvan ja jopa kääntyvän hienoiseen laskuun, energiakustannukset ovat kohtuulliset, osaavaa työvoimaa riittävästi tarjolla, tarjottavat talot entistä omavaraisempia energian suhteen, rakentamisen läpimenoajat varsin nopeat ja myös ostopalvelut, kuten maanrakennustyöt, kohtuuhintaisia.

-Vuoden 2022 äkkipysäys pientalojen myynnissä on jo takana. Kysynnässä näkyy elpymistä viime vuoden heinä-syyskuuhun verrattuna, mutta myynti on edelleen kaukana normaalitasosta, Hasenson sanoo.

Joran Hasenson arvio markkinoiden elävän nyt murrosvaihetta, mikä näkyy pientalorakentaja-asiakkaiden profiilissa ja talotyypin valinnoissa.

-Perinteisen lapsiperheasiakasryhmän sijasta suurin ostajaryhmä ovat nyt jo kypsempään ikään ehtineet parit. Kastelli-Hirsi-hirsitalot ovat nostaneet suhteellista osuuttaan myynnistämme. Hirsitaloon päätyvät tyypillisesti asiakkaat, joilla kyseessä ei ole ensimmäisen pientalon rakentaminen, Hasenson kertoo.

Vuosikymmenien markkinajohtajuus, vahva talous ja turvattu tausta

Joran Hasensonin mukaan pientalorakentaja-asiakkaat arvostavat nyt erityisesti kumppanin luotettavuutta. Painotus on järkevä ja on hyvä tarkastella tarjouksen ohella myös tarjoajaa, onhan kodinrakentaminen yleensä elämän suurin investointi. Alalla on Kastellin kaltaisia vahvoja yrityksiä, mutta myös yrityksiä, joiden tilanne on heikompi.

Kastellin vahvuuksina nykyisessä markkinatilanteessa Hasenson mainitsee yrityksen ansaitseman aseman jo vuodesta 1994 asti Suomen eniten myytynä pientalobrändinä, yli 30 000 rakennetun pientalon tuoman kokemuksen sekä vahvan talouden ja aseman liikevaihdoltaan 544 miljoonan euron kotimaisen perheyrityksen ja monialakonserni Harjavallan osana.

Kastelli-talot Oy
Joran Hasenson
toimitusjohtaja
puh. 0400 285 718 

Kastelli-talot Oy on perustettu vuonna 1989. Se kuuluu Harjavalta-konserniin. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2022 noin 544 MEUR ja sen palveluksessa oli noin 1241 henkilöä. Kastelli on pientalorakentamisen markkinajohtaja. Kaikkiaan Kastelli-pientaloja on rakennettu Suomessa yli 30 000.  Yritys toimii kahdella liiketoiminta-alueella: Pientalot ja Easyin. Kastelli-talot Oy:n liikevaihto vuonna 2022 oli noin 154 miljoonaa euroa ja se työllistää suoraan noin 250 henkilöä ja toteutusverkostonsa kautta noin 700 rakennusalan ammattilaista.